Proces reciklaže…

Proces reciklaže obuhvata: sakupljanje otpada, izdvajanje, preradu i izradu novogproizvoda. Otpad nije dovoljno samo smanjivati i izbegavati. Potrebno ga je…

Continue Reading

Malo o baterijama…

Malo o baterijama... U Srbiji se godišnje upotrebi preko 50 miliona baterija raznih vrsta. Prosečnodomaćinstvo upotrebi oko 21 bateriju godišnje.…

Continue Reading
Close Menu