Kada baterije negativno utiču na životnu sredinu, mogu negativno uticati i na zdravlje ljudi. Podrazumeva se da su jake hemikalije unutar baterija opasne po ljude, ali ovih dana je malo verovatno da ćemo doći u direktan kontakt sa njima iz same baterije osim ako nije oštećena.

Prema Agenciji za toksične supstance i registar bolesti, kadmijum i nikl dovode do pojave kancera kod ljudi. Olovo je povezano sa raznim teškoćama u razvoju dece, a živa je takođe veoma toksična, zbog čega je npr. vlada SAD zabranila njenu upotrebu u baterijama 1996 godine. 

Poznato je i da su neki od sastojaka baterija i kancerogene materije, što znači da mogu izazvati rak. Iz tog razloga, ako se baterije odlažu na deponiju one mogu dovesti do povećanja rizika od raka i drugih ozbiljnih zdravstvenih problema.


Leave a Reply

Close Menu