Kada baterija dođe do kraja svog životnog veka, može izgledati
logično da je bacite u kućno smeće. Međutim, to znači da će baterija gotovo
izvesno završiti na deponiji gde će pre ili kasnije štetiti životnoj sredini i
ljudskom zdravlju. Umesto toga, trebalo bi da obezbedite da baterija stigne na
reciklažu, a to znači da je predate na za to predviđena mesta. 

Na žalost, u Srbiji to država još nije rešila, pa vas pozivamo da
iskorišćene baterije odnesete u prodajne objekte koji poseduju sertifikovane
sudove za njihovo odlaganje (kao što su Lidl, Maxi, Tempo, Halogen) koje vode
računa o zaštiti životne sredine. Ove kompanije sakupljen opasan otpad
prosleđuju na reciklažu i za to trenutno odvajaju sredstva iako bi to trebalo
da bude pokriveno iz ekološke takse koju država ubira za sve proizvedene ili
uvezene baterije. Karta mesta za odlaganje otpada može se naći na web adresi
https://gdereciklirati.rs/

Od presudne je važnosti da svojim ličnim primerom utičemo na ljude
oko nas da se odgovorno ponašaju prema životnoj sredini što podrazumeva i da
stare baterije odlažu na za to predviđena mesta. Na ovaj način doprinesemo
zdravijoj sredini što je od ključnog interesa i nama i budućim generacijama.

U 2020. godini na reciklažu u Nemačku je izvezeno svega 17.173
kilograma otpadnih baterija, a prema nezvaničnim podacima, svaki građanin
Srbije godišnje iskoristi kilogram baterija.

Leave a Reply

Close Menu