Kad god je to moguće, razmislite o korišćenju punjivih baterija za svoje elektronske uređaje kako biste smanjili negativan uticaj na životnu sredinu. Mnogo manje neobnovljivih prirodnih resursa se troši kada se punjiva baterija koristi umesto više baterija za jednokratnu upotrebu. Osim toga, punjive baterije su dugoročno isplativije. Iako postoji veći početni trošak za kupovinu punjivih uređaja, tokom upotrebe se  uloženo vraća jer jedna punjiva baterija može da zameni veći broj baterija za jednokratnu upotrebu.

Zato upotreba punjivih baterija znači da će manje baterija za jednokratnu upotrebu završiti na deponijama ili u centrima za reciklažu. 

Reciklaža je od vitalnog značaja za zaštitu životne sredine od opasnog otpada, ali možemo je još više zaštititi smanjenjem količine otpada koji proizvodimo.

Leave a Reply

Close Menu