U svim razvijenim zemljama vodi se računa o načinu na koji se prikupljaju, skladište i recikliraju istrošene baterije. U zemljama u kojima je naročito naglašena briga za očuvanje životne sredine veliki deo iskorišćenih baterija završi u pogonima za reciklažu. U nekim državama je procenat istrošenih baterija koje se recikliraju čak i do 70%.

Treba znati da je reciklaža baterija skup proces. Iako postoje ekonomski efekti od ponovnog korišćenja materijala koji se reciklažom dobijaju iz baterija, ipak je neophodno da država finansijski podrži recikliranje baterija. U Srbiji je to regulisano putem ekološke takse. Za svaki kilogram baterija koji se proizvede ili uveze, proizvođač tj. uvoznik baterija mora da uplati u poseban državni fond iznos koji je regulisan propisima. To znači da smo svaki put kada kupimo nove baterije unapred platili i troškove njihovog sakupljanja, odlaganja, transporta i reciklaže.

Leave a Reply

Close Menu