U Srbiji još ne postoje pogoni za reciklažu baterija kao ni njihovo organizovano sakupljanje. Baterije koje su predate na reciklažu samostalno ili u okviru uređaja (laptopa, telefona, daljinskog upravljača i sl.) se izvoze na obradu, a to košta i nepravedeno ide na račun onih koji ih sakupljaju kako baterije ne bi završile na deponiji. 

Leave a Reply

Close Menu