AKTIVNOSTI

Primetili smo da je od velike akcije koja je usledila nakon usvajanja pravilnika 2010.
stvari vraćaju unazad i da značajne količine baterija dospevaju u kontejnere a odatle
na deponije što nije u skladu sa dobrom praksom. Nemarno se dugoročno zagađuju
zemljište, voda i vazduh – najveći nacionalni prirodni resursi.
Odlučili smo da pokrenemo akciju u kojoj ćemo skrenuti pažnju na značaj sistemskog
očuvanja životne sredine i da navedemo širok krug institucija da zaokruže sistem kako
bi on bio operativan i održiv na duge staze.
Kroz širok spektar aktivnosti u školama, na javnim mestima, u raznim institucijama i
organizacijama, želimo da promenimo svest i mehanizam donošenja odluke kada je
odlaganje istrošenih baterija u pitanju.

Close Menu